Uudised

Kursus "Sotsiaalsete oskuste arendamine väärtuste kaudu". Kursus toimub projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“ raames (Eesti Vabaharidusliidu projekt struktuurtoetuste ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel).

Sihtrühm: Põhi- või keskhariduseta või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised, elukestvas õppes vähem osalevad täiskasvanud.

Toimumise aeg: 21,22, 25, 28 juuni 2021.

Kursuse maht: 24 akadeemilist tundi.

Toimumise koht: Endla 4a, Kohtla-Järve.

Koolitaja: Jevgenia Dvornik.

Koolitus on osalejatele tasuta. Info ja registreerimine tel 5223 419, e-mail leonora.melder@gmail.com ja kohapeal.

ÕppekavaKursus "Personaalsete digioskuste arendamine". Kursus toimub projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“ raames (Eesti Vabaharidusliidu projekt struktuurtoetuste ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel).

Sihtrühm: Põhi- või keskhariduseta või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised, elukestvas õppes vähem osalevad täiskasvanud.

Toimumise aeg: 07.06.2021 – 10.06.2021

Kursuse maht: 24 akadeemilist tundi.

Toimumise koht: Endla 4a, Kohtla-Järve.

Koolitaja: Jevgenia Dvornik.

Koolitus on osalejatele tasuta. Info ja registreerimine tel 5223 419, e-mail leonora.melder@gmail.com ja kohapeal.
Kursus "Personaalsete digioskuste arendamine". Kursus toimub projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“ raames (Eesti Vabaharidusliidu projekt struktuurtoetuste ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel).

Sihtrühm: Põhi- või keskhariduseta või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised, elukestvas õppes vähem osalevad täiskasvanud.

Toimumise aeg:  07.06.2021 – 10.06.2021.

Kursuse maht: 24 akadeemilist tundi.

Toimumise koht: Endla 4a, Kohtla-Järve.

Koolitaja: Jevgenia Dvornik.

Koolitus on osalejatele tasuta. Info ja registreerimine tel 5223 419, e-mail leonora.melder@gmail.com ja kohapeal.

ÕppekavaKursus "Õppimisallikate leidmine ja kasutamine". Kursus toimub projekti „Õppioskus kui võti õppesse“ (2016 – 2019) raames (Eesti Vabaharidusliidu projekt struktuurtoetuste ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel).

Sihtrühm: keskhariduseta või erialase ettevalmistuseta inimesed.

Toimumise aeg: 23.09.2019 – 27.09.2019.

Kursuse maht: 30 akadeemilist tundi.

Toimumise koht: Endla 4a, Kohtla-Järve.

Koolitaja: Jevgenia Dvornik.

Koolitus on osalejatele tasuta. Info ja registreerimine tel 5223 419, e-mail leonora.melder@gmail.com ja kohapeal.

Õppekava


Kursus "Õppimisallikate leidmine ja kasutamine". Kursus toimub projekti „Õppioskus kui võti õppesse“ (2016 – 2019) raames (Eesti Vabaharidusliidu projekt struktuurtoetuste ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel).

Sihtrühm: keskhariduseta või erialase ettevalmistuseta inimesed.

Toimumise aeg: 17.12.2018 – 21.12.2018.

Kursuse maht: 30 akadeemilist tundi.

Toimumise koht: Endla 4a, Kohtla-Järve.

Koolitaja: Jevgenia Dvornik.

Koolitus on osalejatele tasuta. Info ja registreerimine tel 5223 419, e-mail leonora.melder@gmail.com ja kohapeal.

Õppekava


Kursus "Õppimine koos teistega". Kursus toimub projekti „Õppioskus kui võti õppesse“ (2016 – 2019) raames (Eesti Vabaharidusliidu projekt struktuurtoetuste ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel).

Sihtrühm: keskhariduseta või erialase ettevalmistuseta inimesed.

Toimumise aeg: 28.05.2018 – 31.05.2018.

Kursuse maht: 30 akadeemilist tundi.

Toimumise koht: Endla 4a, Kohtla-Järve.

Koolitaja: Jevgenia Dvornik.

Koolitus on osalejatele tasuta. Info ja registreerimine tel 5223 419, e-mail leonora.melder@gmail.com ja kohapeal.

ÕppekavaProjekt „Õppioskus kui võti õppesse“ (2016 – 2019) – Eesti Vabaharidusliidu projekt struktuurtoetuste ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel.

Struktuurtoetuste ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel Eesti Vabahariduliidu projektide peamiseks eesmärgiks on madala haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ninh nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemuse on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitud on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

Projekti „Õpioskus kui võti õppesse“ eesmärgiks on luua täiskasvanutele võimalusi eluks ja tööks vajalike võtmepädevuste, eelkõige õpioskuste ja sotsiaalsete oskuste edendamiseks.

2017

I poolaasta koolitused


Kursus „Õpioskused kohanemiseks muutuvas maailmas“. Kursus toimub projekti „Õppioskus kui võti õppesse“ (2016 – 2019) raames (Eesti Vabaharidusliidu projekt struktuurtoetuste ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel).

Sihtrühm: keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta majanduslikult vähem kaitstud täiskasvanud.

Toimumise aeg: 19.06.2017 – 26.06.2017.

Kursuse maht: 30 akadeemilist tundi.

Toimumise koht: Endla 4a, Kohtla-Järve.

Koolitaja: Jevgenia Dvornik.

Koolitus on osalejatele tasuta. Info ja registreerimine tel 5223419, e-mail leonora.melder@gmail.com ja kohapeal.

Õppekava
II poolaasta koolitused

Kursus „Digimaailma avastamine“. Kursus toimub projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ (2016 – 2019) raames (Eesti Vabaharidusliidu projekt struktuurtoetuste ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel).

Sihtrühm: keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta majanduslikult vähem kaitstud täiskasvanud.

Toimumise aeg: 09.10.2017 – 12.10.2017.

Kursuse maht: 24 akadeemilist tundi.

Toimumise koht: Endla 4a, Kohtla-Järve.

Koolitaja: Jevgenia Dvornik.

Koolitus on osalejatele tasuta. Info ja registreerimine tel 5223 419, e-mail leonora.melder@gmail.com ja kohapeal.

Õppekava

Kursus "Õppimise vajalikkuseteadvustamin jaõppimise eesmärgistamine". Kursus toimub projekti „Õppioskus kui võti õppesse“ (2016 – 2019) raames (Eesti Vabaharidusliidu projekt struktuurtoetuste ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel).

Sihtrühm: keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta majanduslikult vähem kaitstud täiskasvanud.

Toimumise aeg: 20.11.2017 – 24.11.2017.

Kursuse maht: 30 akadeemilist tundi.

Toimumise koht: Ahtme mnt 48, Kohtla-Järve.

Koolitaja: Jevgenia Dvornik.

Koolitus on osalejatele tasuta. Info ja registreerimine tel 5223 419, e-mail leonora.melder@gmail.com ja kohapeal.

Õppekava
2018

I poolaasta koolitused


Kursus "Digimaailma avastamine". Kursus toimub projekti "Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine" (2016 - 2019) raames (Eesti Vabaharidusliidu projekt struktuurtoetuste ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel).

Sihtrühm: keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta majanduslikult vähem kaitstud täiskasvanud.

Toimumise aeg: 19.02.2018 - 22.02.2018.

Kursuse maht: 24 akadeemilist tundi.

Toimumise koht: Endla 4a, Kohtla-Järve.

Koolitaja: Jevgenia Dvornik.

Koolitus on osalejatele tasuta. Info ja registreerimine tel 5223 419, e-mail leonora.melder@gmail.com ja kohapeal.

Õppekava