Koolituskeskus

Alates asutamisest on koolituskeskuse tegevus olnud suunatud kaasaaitamisele ülemaailmsele kiiresti kasvavale integratsioonile, millega seoses suureneb oluliselt keele- ja kultuuriõppe osatähtsus. Selle eesmärgi saavutamine toimub põhiliselt neljas suunas: keelekursused, kodanikukoolitus, eurokoolitus ja lilleseade.

Koolituskeskus tegeleb teadmiste ja oskuste täiendamisega vabahariduse printsiipidel ning üldkultuuriliste vajaduste rahuldamisega.

Koolituskeskuse tegevuse juhtmõtteks on „Areng õppimise kaudu”. Toetavad eesmärgid on regiooni elanikkonnale tööks ja eluks vajalike isiksuslike omaduste arendamine ning tingimuste loomine elus vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks.

Elukestvat õpet loetakse oluliseks, kuna seeläbi saavad inimesed pidevate muutustega sammu pidada ning keerulisemaks muutuva eluga kohaneda, kuid seni on elukestva õppe ulatus tihti piirdunud teatud privilegeeritud gruppidega. Madalama koolitus- ja haridustasemega inimesed pöörduvad täiskasvanuna vaevalt õpingute juurde ning kuna nooremaid inimesi loetakse koolituse osas sobivamateks, on nende väljaõpe töökohal samuti vähetõenäoline. Koolituskeskusel on oluline roll selles protsessis.

Koolituskeskuse personali kogemused võimaldavad pakkuda professionaalset koolitust Ida-Virumaa erinevatele sihtrühmadele, tõstes nende enesekindlust ja konkurentsivõimet.

Eesti Hariduse Infosüsteemis on koolituskeskuse majandustegevusteate registreerimisnumber 153340.

Koolituskeskus pakub tellimuskoolitusi ja koolituse õppekava koostatakse koostöös tellijaga. Avalikult pakutavate koolituste korraldamisel avalikustatakse toimuvate koolituste õppekavad ja koolitajate nimed koos nende kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusega.

Õppekorralduse alused (PDF)

Kvaliteedi tagamise alused (PDF)

Õppekavad
Arvutiõpe (PDF)

Lilleseade (PDF)

Inglise keele õpe (PDF)

Saksa keele õpe (PDF)

Prantsuse keele õpe (PDF)