Nõustamiskeskus

Juriidiline nõustamine

Juriidilise nõustamise eesmärgiks on nõustada füüsilisi ja juriidilisi isikuid õigusalastes küsimustes, esindada ja/või kaitsta kliente kohtus, haldusorganis ning suhtlemisel kolmandate isikutega, koostada lepinguid ja teisi dokumente.

Sotsiaalne nõustamine

Sotsiaalse nõustamise eesmärgiks on arendada sotsiaalse toimetuleku oskusi.

Juhtimisnõustamine

Juhtimisnõustamise eesmärgiks on arendada organisatsioone ja nende töötajaid järjepidevalt ja seostatult, kusjuures organisatsioonide ja töötajate arendamine on suunatud eelkõige organisatsioonide tuleviku kujundamisele ja kindlustamisele.